فولاد مبارکه سپاهان

کشور:ایران

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

العین

615
2

الفیحا

69
3

پاختاکور

67
4

آهال

64

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

نسف قارشی

611
2

السد

68
3

شارجه امارات

68
4

الفیصلی

66

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

الاتحاد

615
2

سپاهان

610
3

نیروی هوایی

610
4

آلمالیق

60

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

پوهانگ استیلرز

616
2

اوراواردز

67
3

ها نوی

66
4

ووهان

65

بازی های پیش رو

...

آخرین بازی ها

...

تاریخچه سپاهان

باشگاه سپاهان در سال ۱۳۳۲ توسط زنده یاد استاد محمود حریری باشگاهی در اصفهان به نام ( شاهین ) راه اندازی شد و در سال ۱۳۴۶ با توجه به انحلال باشگاه ورزشی شاهین در تهران تغییر نام داد تا با نام سپاهان پرچم دار ورزش و باشگاه داری در اصفهان باشد . از اوایل سال ۱۳۷۲ این باشگاه تحت حمایت کارخانه سیمان سپاهان قرار گرفت و با نام < باشگاه فرهنگی ورزشی سیمان سپاهان > به فعالیت خود ادامه داد. در سال ۱۳۷۹ و پس از یک دوره رایزنی گسترده توسط مسئولین استان و توافق مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، " باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه " که به عنوان یک باشگاه سازمان یافته در اصفهان از سالها قبل فعالیت می کرد تیم فوتبال سپاهان را زیر پوشش خود قرار داد تا فعالیتهای فرهنگی و ورزشی آن با نام باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان ادامه یابد .