نساجی مازندران

کشور:ایران

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

العین

615
2

الفیحا

69
3

پاختاکور

67
4

آهال

64

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

نسف قارشی

611
2

السد

68
3

شارجه امارات

68
4

الفیصلی

66

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

الاتحاد

615
2

سپاهان

610
3

نیروی هوایی

610
4

آلمالیق

60

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

پوهانگ استیلرز

616
2

اوراواردز

67
3

ها نوی

66
4

ووهان

65

بازی های پیش رو

...

آخرین بازی ها

...

تاریخچه نساجی

باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران