نساجی مازندران

کشور:ایران

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

العین

512
2

پاختاکور

57
3

الفیحا

56
4

آهال

54

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

نسف قارشی

510
2

شارجه امارات

58
3

السد

57
4

الفیصلی

53

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

الاتحاد

512
2

سپاهان

510
3

نیروی هوایی

57
4

آلمالیق

50

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان آسیا

رتبهتیمبازیامتیاز
1

پوهانگ استیلرز

515
2

اوراواردز

57
3

ووهان

54
4

ها نوی

53

بازی های پیش رو

...

آخرین بازی ها

...

تاریخچه نساجی

باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران